Új VilágHalló Az Új Magyarország fejlesztési terv támogatásával
Nincs bejelentkezett felhasználó
Az Új Világhalló

A Új Világhalló a sokak által használtVilághallórendszer legújabb verziója. Kifejlesztését több tényező indokolta:
 • A Világhalló elkészítése óta eltelt 6 év alatt fejlődtek a beszédszintetizátorok. Az új rendszer most férfi és női hangot használ, kiejtésük közelebb áll a természetes beszédhez.
 • A számítógépes nyelvészet eszközeinek fejlődése lehetővé tette a szövegek sokkal gyorsabb feldolgozását, ezzel a felolvasható állomány gyors növekedését.
 • Az előző változattal kapcsolatos tapasztalatokat felhasználva lényegesen kényelmesebb felhasználói felületet készítettünk.
      A rendszer a GVOP 4.2.2 pályázat támogatásával készült.

Az Új Világhalló a Magyar Elektronikus Könyvtár könyveit olvassa fel. A teljes állomány mintegy fele alkalmas a felolvasásra. Nem vesszük fel a felolvasható könyvek listájára pl. a szótárakat, bibliográfiákat, repertóriumokat, és azokat a könyveket, melyek forrása a forrás típusa vagy szerkezete miatt nem alkalmas a szöveggé alakításra. A szöveggé alakított eredeti forrást a rendszer több szempontból is feldolgozza a kereshetőség és a jobb felolvashatóság kedvéért:
 • Mondatokra bontja, ezzel segítve a beszédszintetizátort a helyes intonálásban.
 • Nyelvi elemzésnek veti alá, ezzel
  • egyrészt kiszűri az idegen szavakat és rövidítéseket a kiejtés későbbi megadásának megkönnyítésére,
  • másrészt a szótöveléssel segíti a szövegben való keresést.
 • A szövegek eredeti és szótövelt változatát beilleszti egy szabad szöveges keresést támogató rendszerbe. (Ld. Keresés)
 • A szövekeket strukturális elemzésnek veti alá, megállapítva ezzel a fejezeteket, bekezdéseket, lábjegyzeteket, stb. Ezzel lehetővé válik a szövegben való navigálás.
A felolvasás elérhető aMagyar Elektronikus Könyvtár honlapjárólés aKeresésvagy azÚjdonságokoldalról.

Szoftver környezet

A kliens oldali felolvasó alkalmazás Java nyelven írt program. Installálását, letöltését és szükség szerinti frissítését a Java Web Start rendszer végzi. A futtatáshoz a Java futtató környezet (JRE) legalább 1.5-ös verziója szükséges. Ez szükség esetén letölthetőinnen.
(Megjegyzés: a különböző verziójú Java futtató környezetek jól megférnek egymás mellett a számítógépen. Az új verzió nem fogja zavarni a régi verziót használó programok [pl. a régi Világhalló] működését.)
Az első indítás előtt az installálást végző program megkérdezi, hogy megbízik-e a K-PRO által készített rendszerben. Ha igennel válaszol, az installálás megtörténik és a kliens alkalmazás ezután minden alkalommal automatikusan frissíteni fogja önmagát.

A kliens program használata

A kliens program aKeresésvagy azÚjdonságokoldalról indítható, egy adott könyv vagy annak egy részének kiválasztásával. A program a könyv kiválasztásakor elindul és az adott helytől megkezdi a felolvasást. A felolvasás megszakad, amikor egy másik ablak válik aktívvá, de automatikusan újraindul, ha a kliens ablak lesz a kiválasztott ablak. A felolvasás megszakadása elkerülhető, ha a kliens alkalmazás ablakát minimalizáljuk. Ekkor a háttérben folyamatos lesz a felolvasás.

A kliens programban a következő vezérlési lehetőségek vannak:
 • a program minimalizálása
 • felolvasás megszakítása, folytatása
 • navigálás a szövegben, mondat, bekezdés, oldal és fejezet szinten, a szöveg elejére ill. végére ugrással
 • a szöveg betűméretének növelése, csökkentése
 • a felolvasás sebességének változtatása
 • választás a férfi és női hang között
 • könyvjelző letevése
 • lábjegyzetek meghallgatása
 • súgó oldal (segítség) megjelenítése
 • kilépés a programból.


 • Minden funkció elérhető egy billentyű leütésével vagy a felhasználói felület alsó sorában lévő gombok használatával.

  Bejelentkezés, regisztráció

  A rendszer minden eleme teljes értékűen használható regisztráció nélkül is. A kliens program minden beállítást (betűméret, férfi vagy női hang, a felolvasás sebessége, ablakméret, stb.) megőriz és a következő indításkor ezeknek megfelelően működik.
  A regisztrált felhasználók számára két többlet-funkció érhető el:
 • Könyvjelző letevése (ld. itt)
 • Kiejtés megadása (ld. itt)

 • A regisztráció pusztán az e-mail cím és egy jelszó megadását igényli.

  Általános funkciók
 • Súgó: F1 vagy Ctrl H (kontrol há)
 • Az ablak ikonizálása: F6 vagy Ctrl I (kontrol i)
 • Az ablak maximalizálása: F7 vagy Ctrl M (kontrol m)
 • Az ablak visszaállítása: F8 vagy Ctrl N (kontrol n)
 • Kilépés a programból: F10 vagy Ctrl Q (kontrol q)


 • Navigálás
 • Mondatonként előre: jobbranyíl, vissza: balranyíl
 • Bekezdésenként előre: lenyíl, vissza: felnyíl
 • Oldalanként előre: Page Down (pédzsdoun), vissza: Page Up (pédzsap)
 • Fejezetenként előre: Ctrl Page Down (kontrol pédzsdoun), vissza: Ctrl Page Up (kontrol pédzsap)
 • Ugrás a könyv elejére: Ctrl Home (kontrol hóm), végére: Ctrl End (kontrol end)


 • Hang választása
 • férfi: F,
 • nő: N


 • Betűméret változtatása
 • Növelés: A (nagy a, shift A)
 • Csökkentés: a (kis a, a)


 • Sebesség változtatása
 • Gyorsítás: G (mint gyorsít)
 • Lassítás: L (mint lassít)


 • Egyéb funkciók
 • Lábjegyzetek megjelenítése, meghallgatása: F9 vagy Ctrl L (kontrol l, mint lábjegyzet)
  Az XML formátumú könyvek lábjegyzeteket is tartalmazhatnak. A program hangjelzést ad, mikor a felolvasás elér egy lábjegyzetet tartalmazó mondathoz. Amíg ez a mondat nem fut ki a szövegablakból, behívhatjuk a Lábjegyzet ablakot, amely megjeleníti és felolvassa a lábjegyzetet. Ha több lábjegyzet is van a szövegablak által éppen tartalmazott mondatokban, az ablak egy listát tartalmaz. Ebben a fel-le nyilakkal közlekedhetünk.

 • Könyvjelző letevése: F12 vagy Ctrl J (kontrol j, mint (könyv)jelző)
  Egy könyv szövegét hallgathatva bármikor letehetünk könyvjelzőt, feltéve, hogy bejelentkeztünk. Ha nem, hibaüzenetet kapunk. Amikor a megfelelő billentyűkombinációt lenyomjuk, a VilágHalló az éppen olvasott mondat kezdetét jegyzi meg. A könyvjelzőket a web lapon jeleníthetjük meg és innen indítható a könyvjelzőtől kezdődő felolvasás is. Itt a könyvjelzőt a könyv címe és a megjelölt mondat eleje azonosítja. Tetszőleges számú könyvjelzőt készíthetünk.

 • Idegen szavak és rövidítések kiejtésének megadása: F11 vagy Ctrl K (kontrol k, mint kiejtés)
  A szövegek megértéséhez elengedhetetlen a rövidítések, idegen szavak, nevek, kifejezések helyes felolvasása. Ehhez a VilágHalló előkészíti a könyveket. Az előkészítés számítógépes nyelvészeti eszközökkel, nyelvi elemzéssel történik. Ehhez azonban - többek között - szótárak szükségesek. Ezek elkészítéséhez járulhatnak hozzá az olvasók úgy, hogy a helytelenül olvasott szavak, nevek, kifejezések helyes kiejtését megadják. Erre szolgál a Kiejtés párbeszédablak. (Ld. a Párbeszédablakok használata.) A párbeszédablakot az F11 funkcióbillentyűvel vagy a szöveg egy szavára duplán kattintva hívhatjuk elő. Előbbi esetben üresen, utóbbi esetben a megjelölt szót, mint írott alakot tartalmazva jön elő az ablak. Az írott alak mező tartalma felülírható. A megadott adatokból egy szótár épül. Ebből következik, hogy írott alakként csak egyes szavak fogadhatók el, kifejezések vagy hosszabb szövegek nem. (Egy szó betűket és kötőjelet tartalmazhat, vagy pontot az utolsó helyen.) Ezt a szótárat használja a szövegelőkészítő program. A felhasználók által is bővíthető szótárat a VilágHalló karbantartói felügyelik, azaz az újonan beírt bejegyzéseket jóváhagyják vagy visszautasítják. A kifejezések és hosszabb idegennyelvű idézetek fordítása hasonlóan történik ugyanebben a párbeszédablakban. A szövegablakban megjelenített szöveg egy részét lehet a szokásos módon - egérrel vagy klaviatúra használatával - kijelölni majd a funkcióbillentyűvel behívni a Kiejtés ablakot. Ekkor az írott alak nem módosítható, a megadott kiejtés pedig csak erre a könyvre fog vonatkozni.


 • Párbeszéd- és üzenetablakok
  A párbeszédablakok a felhasználók tájékoztatására és adatok bekérésére szolgálnak.
  Az ablak megjelenésekor a VilágHalló felolvassa az ablak címét és a beleírt szöveget.
  Ha beviteli mezők is vannak, akkor az aktív mező címkéjét és tartalmát olvassuk fel.
  (A mezők és gombok között a szokásos módon, a Tab billentyűvel közlekedhetünk.)
  Minden ilyen ablakon van egy vagy több nyomógomb. Ezek általában a
  Rendben vagy
  Rendben és Mégsem vagy
  Igen és Nem vagy
  Igen, Nem és Mégsem.
  A Rendben és Igen gombok mindig az Enter, a Nem és Mégsem gombok mindig az Escape billentyűel aktivizálhatók. Kivétel, mikor Nem és Mégsem is van, ekkor az Escape a Mégsem gombot aktiválja.
  www.kpro.hu